" }

Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project
funded by the European program Erasmus +

Резултати от първия етап на проучванията

, Публикувана в Be Value Reload
Резултати от първия етап на проучванията Резултати от първия етап на проучванията

  • Български

  • English

Резултати от първия етап на проучванията

Първото проучване по проект Be Value Reload вече приключи като събрахме общо 416 отговора от родители, треньори и трениращи над 18 годишна възраст от 5-те държави, участници в проекта. Надяваме се ентусиазмът за участие да продължи и в следващите проучвaния, където ще търсим мнения и от самите трениращи - младежи от поколение Z, за да преминем към следващия етап от дейностите на проекта.

Results from the first stage of the researches

The first research from Be Value Reload project has already been completed with a total of 416 responses from parents, coaches and practitioners over the age of 18 from the 5 countries participating in the project. We hope that the enthusiasm for participation will continue in the next researches, where we will seek opinions from the practitioner youths from Generation Z to move to the next stage of the project activities.

Оценете
(4 гласа)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +