Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Say "No" to aggression and intolerance

Класация на събраните оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 с име „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“. Във връзка с изпълнението на проекта събрахме оферти за хотелско настаняване и транспортна услуга. Представяме Ви изпълнителите на услугите и класирането. За хотел домакин бе избран „Международен детски спортен център Росица – Обзор. Класирането е както следва:

Продължава...

Окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”

След проведено интервю на 26.07.2019 г. в гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 3. партер, имаме удоволствието да Ви представим окончателна селекция на участниците от България по проект “Say “NO” to aggression and intolerance”:

Продължава...

Кандидатствай за младежки обмен „Say “NO” to aggression and intolerance“

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“.

Идея на проекта:

Идеята за настоящото проектно предложение е провокирана от динамичната социално-политическа ситуация в Европа и зачестилите прояви на  нетолерантност и агресия. За реализирането на проекта събрахме организации с различен профил, но еднаква цел. Искаме заедно да реализираме „Say “NO” to aggression and intolerance“, за да окажем своята съпротива срещу омразата, неразбирателството, неравнопоставеността, тормоза и нетолерантността. От личния си и организационен опит виждаме, че масово днешната младеж и общество е жертва на предразсъдъци, предубеждения, стереотипи, липса на морал и зачитане правата на човека, на все по-силни и чести прояви на жестокост и крайности в делата и словото. Тази тенденция се налага, ограбва и обезличава индивидуалността и обществото. Затова искаме да реализираме проекта, защото е адекватен на времето си и нуждите на днешната младеж и бъдещи поколения. Друга причина е негативната тенденция за масовото използване сред младите на език на омразата, расова, етническа и културна нетолерантност, водеща до агресия и изолация и разрушителни предразсъдъци.

Продължава...
България, Гърция и Словения
funded by the European program Erasmus +