Say "No" to aggression and intolerance

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Say "No" to aggression and intolerance

 

Project № 2018-3-BG01-KA105-061017
funded by the European program Erasmus +

Кандидатствай за младежки обмен „Say “NO” to aggression and intolerance“

, Публикувана в Say "No" to aggression and intolerance

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ (ЦПТК) има одобрено за финансиране проектно предложение за младежки обмен с номер 2018-3-BG01-KA105-061017 под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+, КД1, сектор „Младеж“.

Идея на проекта:

Идеята за настоящото проектно предложение е провокирана от динамичната социално-политическа ситуация в Европа и зачестилите прояви на  нетолерантност и агресия. За реализирането на проекта събрахме организации с различен профил, но еднаква цел. Искаме заедно да реализираме „Say “NO” to aggression and intolerance“, за да окажем своята съпротива срещу омразата, неразбирателството, неравнопоставеността, тормоза и нетолерантността. От личния си и организационен опит виждаме, че масово днешната младеж и общество е жертва на предразсъдъци, предубеждения, стереотипи, липса на морал и зачитане правата на човека, на все по-силни и чести прояви на жестокост и крайности в делата и словото. Тази тенденция се налага, ограбва и обезличава индивидуалността и обществото. Затова искаме да реализираме проекта, защото е адекватен на времето си и нуждите на днешната младеж и бъдещи поколения. Друга причина е негативната тенденция за масовото използване сред младите на език на омразата, расова, етническа и културна нетолерантност, водеща до агресия и изолация и разрушителни предразсъдъци.

Кога и къде?

Обменът ще се проведе на територията на град Обзор, обл. Бургас от 17.08.2019г. до 28.08.2019г.  Всички участници трябва да пристигнат на 16.08.2019г. и да отпътуват на 29.08.2019г. Общият брой на основните участници е 60, от които 54 младежи – по 18 от всяка държава, и 6 ръководители на групи – по 2 от държава.

Критериите за участниците са:

  • да са на възраст между 15 и 27 години, да имат отношение към проблемите с миграцията, нетолерантността и агресията; да имат силна мотивация за подобрение в начина си на живот и активно участие в обмена. За индикатори по този критерий ще се приемат: добре обоснована мотивация на участниците, аргументирано желание за придобиване на опит в междукултурна среда, готовност за участие в занимания на открито, лична интерпретация на темите за толерантност, придобиването на умения чрез неформално образование и активен начин на живот. Тежест на този критерий при определяне на крайна оценка:
  • досегашни участия в подобни мероприятия, свързани с темите на проекта на национално ниво ще се считат за плюс и доказателство за мотивация и предишен интерес;
  • достатъчни езикови умения, осигуряващи възможност за пълноценно включване в дейностите.

В трите групи ще бъдат включени и младежи с ограничени възможности от географски и/или  икономически характер. 

Обща цел на проекта:

Предотвратяване на силната радикализация, ксенофобия, расизъм, тормоз и дискриминация на каквото и да е основание сред гражданската общественост посредством насърчаване връзката и диалога между различните религии, етноси, социален и културен произход, политически възгледи, пол като предаде важни послания за общи ценности, свобода, толерантност, зачитане правата на човека, желание за лична реализация и развитие.

Специфични цели:

  • Повишаване на информираността и познанията на участниците относно ценности, обичаи, традиции, бит и начин на живот на хората с различна религиозна принадлежност, етнически, социален и културен произход, политически възгледи и пол посредством методите на неформално образование – казуси, ролеви игри, сценки, симулации, традиции и начин на живот. Насърчаване на зачитането на културното многообразие и борба срещу расизма и ксенофобията.
  • Укрепване на междукултурното разбирателство сред младите, с цел разбиране на идентичността и общите ценности на Европа.
  • Насърчаване на интеграцията и равнопоставеността на младите хора с ограничени икономически, социални и географски възможности и изграждане на толерантност към различията.
  • Формиране на положителни нагласи и ангажираност в участниците за приобщаване на техни връстници с ограничени възможности към спортни дейности и неформални инициативи.
  • Обогатяване на езиковите компетенции на преките и непреките бенефициенти посредством мобилността.

Финансови условия:

Настаняването, храната, транспорта и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта. 

Партньори по проекта:

Партньорски организации по проекта са „Taekwon-Do klub Ahac” – Словения и „Hellenic Quadrathlon Federation” – Гърция. 

Срок и условия за кандидатстване:

Набирането на кандидатури за участие започва на 17.07.2019г. и приключва на 24.07.2019г. Желаещите да участват трябва да попълнят формуляр за участие и да го изпратят сканиран на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в дадения срок. Формуляри за участие се приемат и на място в офиса на ЦПТК на адрес:  гр. София, р-н Триадица, ж.к. Бели Брези, блок. 3 - партер. След подаване на кандидатурата си всеки един участник ще може да обоснове своята мотивация и аргументира желанието си за участие в проекта по време на интервю/събеседване на дата 26.07.2019 от 09:00 часа в офиса на ЦПТК. 

Обявяване на резултати:

Комисията за набиране на кандидати за участие в проекта ще обяви резултатите на одобрените  и резервните участници на 29.07.2019 год. в сайта и фейсбук страницата на клуба.

Оценете
(3 гласа)
България, Гърция и Словения
funded by the European program Erasmus +